Välkommen till Projo Partner

Vad är Projo Partner?

Projo Partner är ett konsultföretag som anser att IT handlar om verksamhetsutveckling, om att skapa god arbetsmiljö som ger glada medarbetare. Projo leder förbättringsarbeten hos kund där IT är ett medel, ett verktyg, för att uppnå verksamhetens mål och önskade lägen.

Vi har hög kompetens inom projekt- och förändringsledning och kan därmed möta dig på din nivå och leverera värde utifrån målsättningar. Våra konsulter finns för dig och arbetar för att du ska känna dig trygg i din övergång till digitala verktyg. Vi på Projo är övertygade om att användarvänliga IT-system ökar kunders lönsamhet och medarbetares arbetsglädje och livskvalitet.

Projos varför

I Sverige blir vi allt fler som lever längre. Det sägs att den första människan som blir 200 år redan är född. Detta innebär att nya arbetssätt och ny teknik behövs för att samhället ska klara av att bibehålla och förbättra kvalitet och service. För att lyckas med denna omställning, behövs duktiga projekt- och förändringsledare som kan leda arbetet och överblicka helheten.

Kundreferenser

Det är jag som är Jenny Ogebrant och jag tycker att alla förtjänar användarvänliga system och god arbetsmiljö

De digitala system du arbetar med ska vara ett hjälpmedel som underlättar din vardag och ingen ska behöva vara tekniker för att förstå IT.

Jag har 20 års erfarenhet av IT och jag samarbetar med duktiga konsulter som passar för det specifika uppdraget. Jag leder Projo Partner med följande värderingar som grund:

  • Fokus på att leverera värde i varje kunduppdrag
  • Glada konsulter som arbetar självständigt och lösningsinriktat
  • Alltid hållbarhet, både i lågt klimatavtryck och god arbetsmiljö


Jenny Ogebrant, [email protected]

Jenny

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....